Duken som ruvar på längre vintrar

De senaste åren har skidanläggningarna tävlat om att vara först med skidspår under senhösten. Samtidigt som vintrar blivit mildare lyckas ändå fler och fler få fram snö för att kunna ge ett konditionsstörstande Sverige goda träningsmöjligheter på snö redan i oktober.

Längdmetropolen Bruksvallarna satsar nu stenhårt på att ta upp kampen med övriga, och till hjälp har de Peak Innovations snöprojekt med Erik Melin Söderström som projektledare. 
Nu testar teamet en nu duk som placeras på snön för att bättre skydda mot regn och vind men ändå släppa igenom fukt inne från snölagret. Duken är specialframtagen tillsammans med Smart textiles i Borås.
– Duken kommer placeras på en mindre testhög på cirka 550-650 kubikmeter i anslutning till den riktiga. Bredvid högen finns även två referenshögar med mer traditionella övertäckningsmaterial (sågspån och geotextilduk) för att kunna utvärdera volymförändringen, säger Erik Melin Söderström. 
Snölagringshögarna mäts kontinuerligt under perioden med hjälp av gps-teknik, drönarfotografering, temperatursensorer och klimatdata. Testerna påbörjas i slutet av april och planeras att avslutas i samband med utläggningen av snön i oktober. 
– Resultatet kommer ge en bättre förståelse för snölagring generellt, hur det olika täckmaterialens specifika egenskaper påverkar avsmältningen, samt hur textilier skiljer sig från exempelvis sågspån.